| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Đài Loan sẽ quản lý hạt mù tạt nhập khẩu

Cơ quan quản lý Y tế và Phúc lợi Đài Loan (MOWH) ngày 06/4 ra thông báo về việc lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi "Quy định nhập khẩu phức hợp chứa F01 trong Phân loại hàng hóa nhập khẩu" ("Complex Import Regulation Containing F01 in Import Commodity Classification”).

(Hạt mù tạt)

Theo đó, để đồng bộ với chính sách của Cơ quan quản lý Nông nghiệp Đài Loan, đáp ứng nhu cầu nhập khẩu của các công ty cây giống cây trồng, Đài Loan thêm mới mã phân loại hàng hóa cho sản phẩm mù tạt khác (mã CCCcode: 1207.50.00.90-9; tiếng Anh: Other Mustard seeds) và đưa sản phẩm này vào Quy định nhập khẩu phức hợp chứa F01 trong Phân loại hàng hóa nhập khẩu  với mã quản lý nhập khẩu 514.

Trong đó, mã quản lý 514 quy định: 

(1) Nhập khẩu thực phẩm và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm được điều chỉnh bởi quy định của "F01". Cụ thể : Việc nhập khẩu thực phẩm phải tuân theo "Quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan". Nhà nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra với Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm trực thuộc MOWH.

(2) Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc đông y phải tuân theo quy định của "502". Cụ thể gồm : Đối với nhập khẩu hàng khô: (I) Cần có bản sao giấy phép kinh doanh kinh doanh thuốc đông y (hoặc giấy phép sản xuất dược phẩm do MOWH cấp). (II) Nhập khẩu hàng hóa dạng bột phải kèm theo bản sao giấy phép dược phẩm do MOWH cấp hoặc văn bản phê duyệt do MOWH cấp. (III) Mô tả hàng hóa phải ghi rõ tên cụ thể trong nguyên liệu thuốc đông y  hoặc bột thuốc đông y. Các quy định này không áp dụng đối với nhập khẩu hàng không khô.

(3) Nếu không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, không được phép nhập khẩu.

Các bên liên quan có 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để đóng góp ý kiến với quy định này.

Doanh nghiệp/độc giả xem thêm tại phụ lục kèm theo./.

複合輸入規定含『F01』貨品分類號列表.pdf

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nội dung liên quan