| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Áo tìm nhà cung cấp giấy gói quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh

Một doanh nghiệp gia đình có trụ sở tại Vienna đã tồn tại hơn 60 năm đang tìm kiếm nhà cung cấp mới tại Việt Nam.

Công ty Kuwopa Kastenhofer GmbH (https://www.kuwopa.at/) hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm (giấy gói, hộp đựng hoặc túi quà tặng) và trang trí (đặc biệt là Giáng sinh và Phục sinh) và đã nhập khẩu một phần lớn hàng hóa từ châu Á.
Công ty hiện có khoảng 180 lao động tại Cộng hòa Áo, Cộng hòa Séc và Trung Quốc nhưng đang muốn mở rông đối tác cung cấp tiềm năng tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có thể liên lạc với thương vụ Việt Nam tại Áo (at@moit.gov.vn) và/hoặc trực tiếp với công ty Kuwopa qua địa chỉ Email: m.gottschy@kuwopa.at.

 

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Nội dung liên quan