| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Hội chợ triển lãm

Danh sách các Hội chợ, Triển lãm tiêu biểu tại LB Nga và Uzbekistan năm 2024

Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga cập nhật Danh sách các Hội chợ, Triển lãm tiêu biểu tại Liên bang Nga và Uzbekistan năm 2024

Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga cập nhật Danh sách các Hội chợ, Triển lãm tiêu biểu tại Liên bang Nga và Uzbekistan năm 2024.

Chi tiết tại các file đính kèm.

Doanh nghiệp quan tâm và cần tìm hiểu thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ qua e-mail của Thương vụ (ru@moit.gov.vn).

Attachments_minhdh@yandex.ru_2023-12-22_16-16-43.zip

Danh mục hội chợ triển lãm tiêu biểu tại Uzbekistan năm 2024.doc

Danh sách hội chợ triển lãm tiêu biểu tại Nga 2024.doc

Thương vụ Việt Nam tại Nga

Nội dung liên quan