| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Cảnh báo về tình trạng chậm thanh toán tại một số ngân hàng Ai Cập

Hiện tại một số công ty xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Ai Cập đang gặp phải tình trạng đối tác nhập khẩu phải chờ đợi khả năng đáp ứng ngoại tệ của ngân hàng dẫn đến việc chậm thanh toán kể cả bằng phương thức L/C hay CAD tại các ngân hàng như Banque Misr, The United Bank.

Đây là vấn đề chung trong giai đoạn hiện nay khi nhiều ngân hàng tại Ai Cập không đủ nguồn cung ngoại tệ cho nhập khẩu bao gồm cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đã được miễn áp dụng thanh toán bằng L/C từ tháng 5/2022 sau quyết định bắt buộc sử dụng thư tín dụng (L/C) trong thanh toán hàng nhập khẩu của Ngân hàng TW Ai Cập (CBE) vào tháng 02/2022.

Trước tình hình trên Thương vụ khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu cần chú ý:
- Xem xét lựa chọn ngân hàng đối tác có khả năng thanh toán tốt hơn như Ngân hàng quốc gia Ai Cập (NBE);
- Sử dụng phương thức thanh toán L/C không hủy ngang hoặc cam kết cung cấp ngoại tệ của ngân hàng;
- Cần có phương án xử lý hoặc điều khoản ràng buộc rõ ràng với đối tác trong trường hợp hàng đến cảng chưa thể thông quan, phải nằm tại kho bãi lâu ngày do chậm thanh toán từ phía đối tác;
- Hạn chế tối đa ký hợp đồng thông qua môi giới đặc biệt các hợp đồng cần có điều khoản thanh toán trước ít nhất 30% giá trị.

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập (kiêm nhiệm Sudan, Nam Sudan, Pale

Nội dung liên quan