| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Biểu thuế nhập khẩu

Biểu thuế Băng-la-đét 2014-2015

Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á – Bộ Công Thương giới thiệu biểu thuế nhập khẩu của Băng-la-đét năm 2014-2015 trong file gửi kèm.

BLD-customs-tariff-Part-1-MfU4Z.pdf

BLD-customs-tariff-Part-2-jQ4av.pdf

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á

Nội dung liên quan