| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

HIỆP HỘI CÁC NHÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU MEXICO

- Associatión Nacional de Inportadores y Exportadores de la Repúbica Mexicana (ANIERM)

Địa chỉ: Monterrey 130 Col. Roma Cuauthtémoc   

             06700 MEXICO, D.F

Tel:  (005255) 55349522

Fax: (005255) 55845317

Email:    anierm@anierm.org.mx               

Website: http://www.anierm.org.mx                  

Dịch vụ:  J01-OL, J02-OL, J03-OL, J05-OL, J06-OL, J08-RQ, J09-OL, J11-OL, J12-OL, J13-RQ, J14-OL, J15-RQ, J16-OL

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan