| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Indonesia cần tìm đối tác gia công các sản phẩm há cảo,dimsum

Doanh nghiệp Indonesia đang cần tìm đối tác gia công (theo hình thức OEM) các sản phẩm há cảo,dimsum và mandu đông lạnh từ Việt Nam. Chi tiết yêu cầu về sản phẩm và doanh nghiệp nhận gia công như sau:

Description   : Frozen Dumpling/Mandu (Ready-to-Eat)

Shelf Life       : Minimum 12 months

How to Cook  : After thawing, it should only need heating in microwave/air fryer/pan fryer/steamer

Filling             : Korean/BBQ/Japanese
Must-Have      : Halal Certificate, and willing to get MUI Halal certification (Indonesian Halal)

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng các sản phẩm trên, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với Thương vụ Việt Nam tại Indonesia theo địa chỉ:

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Email: Id@moit.gov.vn

Whatsapp: +62-81280023848  

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Nội dung liên quan