| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Tìm kiếm doanh nghiệp sản xuất que tre

Một nhà nhập khẩu Pháp đang tìm kiếm đối tác để đặt hàng các loại que tre.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nêu trên xin vui lòng liên hệ với đối tác Pháp để có thêm thông tin chi tiết:

Ông Arnaud Laporte - Email: arnaudlaporte@gmail.com (Vui lòng liên hệ bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh).

Thương vụ Việt Nam tại Pháp

Nội dung liên quan