| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách doanh nghiệp Algeria và Tunisia cần nhập khẩu nguyên liệu trong lĩnh vực bao bì, in ấn

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu danh sách doanh nghiệp Algeria và Tunisia có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu trong lĩnh vực bao bì, in ấn để các công ty trong nước quan tâm liên hệ.

1.    Công ty Salah Plast
Địa chỉ : ZI No 01 section N3, lot n12 local N01 Essenia, Oran, Algerie
Mobile: +213 560181799; Email: s.derbal@salahplast.com
www.salahplast.com
Nhu cầu : Nhập khẩu polypropilene
Liên hệ : Ông Sihem DERBAL, phụ trách thương mại

2.    Công ty Techno Film Emballage
Địa chỉ : Oued Athmania-Mila, Algerie
Mobile: +213 770105238; Email: spadjedei.mila@gmail.com; spadjedeiapro@gmail.com
Nhu cầu : Nhập khẩu màng bọc thực phẩm PP/ OPP, PA/PE, OPP/PE, PET/MPET/PE, PET/AL/PE
Liên hệ : Ông Benchabane Sana, phụ trách cung ứng

3.    Công ty Sitelle
 Địa chỉ : route base militaire, Ben Hamdane, Boufarik, Blida, Algerie
Mobile: +213 550913197; Email: b.anouar@sitelle.dz;
www.sitelle.dz
Nhu cầu : Nhập khẩu các loại giấy và sản phẩm từ giấy
Liên hệ : Ông Anouar BERRACHED, giám đốc thương mại

4.    Công ty in Imprimerie EN-NAKHLA
Địa chỉ : BP no 67 lot 12 ZA El Achour, Alger, Algerie
Mobile: +213 561915511; +213 550242650 ; Fax : +213 23312183
Email: appro@ennakhla.dz; contact@ennakhla.dz; commercial@ennakhla.dz
Nhu cầu : Nhập khẩu giấy Kraft, bìa carton
Liên hệ : Bà Soumia

5.    Công ty in Magietiq SARL
Địa chỉ : Rue No1 Bouchekir Med, Cite des Palmiers, Dar El Beida, Alger, Algerie
Mobile: +213 560997704; +213 560997749
Email: com.magietiq@gmail.com
Nhu cầu : Nhập khẩu jumbo băng dính (băng keo) cuộn, có màu trắng, trong suốt, bạc và giấy
Liên hệ : Bà Soumia
6.    Công ty Concept Emballage
Địa chỉ : 18 La Rassauta, Bordj El Kiffan, Alger, Algerie
Mobile: +213 560985928; Fax : +213 23947450
Email: assaba.a@conceptemb.com ; web : www.conceptemb.com
Liên hệ: Bà Amina Assaba, phụ trách thương mại  
Nhu cầu : Nhập khẩu giấy xé không rách, giấy trong suốt, giấy bạc

7.    Công ty in Imprimerie Etiq Color
Địa chỉ : 27 route Ain Naadja n7, Birkhadem, Alger, Algerie
Mobile: +213 555020886;
Email: imp_flexo2@yahoo.fr; imp.flexo2@gmail.com  
Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa PVC, PET, màng co nhiệt Shrink.

8.    Công ty TNHH All Plast
Địa chỉ: Z.A. BP 13 E 06001TAHARACHT Akbou, Bejaia(06), Algérie
    Mobile: +213770278673; Fax: +213 34196110
    Email: smia.ghebriou@allplast-algerie.com ; www.allplast-algerie.com
Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu nhựa PS, PS cristal, chất tạo màu.
    Liên hệ: Bà Samia Ghebriou

9. Công ty Compex Emballage
Địa chỉ: Nouvelle zone industrielle Mechta Fatima, Bordj Bou Arreridj-Algerie
Mobile : +213 560890277 ; Email : nsalhi@complex-dz.com
Liên hệ : Bà Salhi Narimane, marketing Manager
Nhu cầu : Nhập khẩu các loại giấy Kraft Liner, giấy Fluting, giấy smart white…

10. Công ty Sifco Carton
Địa chỉ : 21 ZAC Boumaiza R.N N 44 Ben Azouz, Skikda, Algérie
Mobile : +213555010166 ; +213 770304063 ; Fax : +21338962904
Email : medazali@sifcocarrton.dz; direction@sifcocarton.dz
Web : www.sifcocarton.dz
Liên hệ : Ông Mohamed Boussebai (Azali), Manager
Nhu cầu:  Nhập khẩu giấy Testliner, Kraft liner, giấy fluting…

11. Công ty Tolga El-Baraka
Địa chỉ: Biskra, Algeria
Nhu cầu: Nhập khẩu nguyên liệu nhựa PS Cristal
Liên hệ: Bà Manaa Fatima, giám đốc
Email: manaa-99@yahoo.fr; web: www.tolga-elbaraka.com
Mobile: +213561602097 (viber, whasshap); +213561631020

12. Công ty CNP
Địa chỉ: Route de Tunis km6, Akouda, Tunisia
Liên hệ : Ông Walid Chatti, giám đốc thương mại
Email : walid.chatti@cnp.tn; Tel : +21631376660
Nhu cầu : Nhập khẩu nguyên liệu như hạt nhựa, màng nhựa PP, Bio-PP,
 

Hoàng Đức Nhuận

Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nội dung liên quan