| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

Bức tranh kinh tế nhìn từ 10 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đạt 172,78 tỷ USD, trong đó 10 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tỷ USD.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính từ 01/01/2024 đến 15/6/2024, kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta đạt 336,48 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 172,78 tỷ USD, tăng 15,2 % so với cùng kỳ năm 2023; nhập khẩu đạt 163,7 tỷ USD; cán cân thương mại đạt thặng dư 9,08 tỷ USD.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7 tỷ USD, tương ứng tăng 30,5%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 2,98 tỷ USD, tương ứng tăng 11,4%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,5 tỷ USD, tương ứng tăng 11,4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 1,34 tỷ USD, tương ứng tăng 25,5%... so với cùng kỳ năm 2023.

Infographic: Bức tranh kinh tế nhìn từ 10 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô

Báo Công Thương

Nội dung liên quan