| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Sổ tay rà soát chính sách nhập khẩu mới của Israel

Sổ tay rà soát chính sách nhập khẩu mới của Israel do Thương vụ tại Israel tổng hợp, biên soạn.

Xin giới thiệu để doanh nghiệp tham khảo. Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Sổ tay rà soát chính sách nhập khẩu mới của Israel trong năm 2022.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Israel

Nội dung liên quan