| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Dự án Eco-Fair hỗ trợ đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp MSME

Dự án Eco-Fair được Liên Minh Châu âu tài trợ, do VIRI, CCS, VNCPC (Việt nam) thực hiện.

Các khóa học của Dự án nhằm nâng cao năng lực của các doanh nghiệp ở Việt Nam để triển khai thực hành sản xuất bền vững, đổi mới sản phẩm và lập hồ sơ vay vốn

Chỉ cần đầu tư 15 phút học mỗi ngày, bạn đã hoàn toàn có thể thay đổi nhận thức và giúp doanh nghiệp của mình bắt đầu phát triển theo hướng bền vững hơn qua hai khóa học miễn phí. Hãy vào học ngay và luôn, chủ động học mọi nơi, mọi lúc. Đăng ký giản tiện!

Khóa 1: Giải pháp sản xuất bền vững. Hãy nhấn link: https://funzi.mobi/go/ARC1

Khóa 2: Nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng xanh. Hãy nhấn link: https://funzi.mobi/go/ARC2

Khi học xong, doanh nghiệp bạn sẽ nhận giấy chứng nhận luôn và có cơ hội được Dự án tiếp tục hỗ trợ huấn luyện chuyên sâu

Bạn có thể tham khảo thêm về những lợi ích cho doanh nghiệp qua link này: https://trungtamwto.vn/.../19231-chuong-trinh-dao-tao-ho...

Nội dung liên quan