| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Biểu thuế nhập khẩu

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Bangladesh

Chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc địa chỉ website tra cứu thuế nhập khẩu vào Bangladesh

Ðể tra cứu bạn đọc vào webiste sau dây:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN
(Chọn nước cần tra cứu tương ứng, bấm Browse để lấy mã HS của mặt hàng cần tra cứu)

 

www.ec.europa.eu

Nội dung liên quan