| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tài liệu: "Đặc sản Halal - Thị trường Halal toàn cầu"
Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao
07/12/2023
02
Bản tin xuất khẩu nông sản tháng 10 năm 2023
Cổng thông tin hỗ trợ xuất khẩu nông sản Việt Nam - SFV export
06/12/2023
03
Danh sách Hội chợ triển lãm ngành nông nghiệp và thực phẩm tại một số nước ASEAN 2024
Vietnamexport (tổng hợp)
05/12/2023
04
Giới thiệu sách mới “Một số quy định nhập khẩu hàng công nghiệp vào khu vực Bắc Âu”
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
30/11/2023
05
Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản thị trường Hàn Quốc (số tháng 10 năm 2023)
Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn
30/11/2023
06
Thông tin thị trường Sri Lanka (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023
07
Thông tin thị trường Uzbekistan (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023
08
Thông tin thị trường Nepal (số liệu cập nhật năm 2022)
Trung tâm XTTM và Đầu Tư TP.HCM
17/11/2023