| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Bản tin thị trường Algeria, Gambia, Mali, Senegal và Tunisia tháng 8/2022
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
24/08/2022
02
TLCB Cộng hòa An- giê- ri dân chủ và nhân dân (cập nhật T10/2021)
Vụ thị trường Châu Á- Châu Phi
09/02/2022
03
TLCB Cộng hòa An- giê- ri dân chủ và nhân dân (cập nhật T10/2021)
Vụ thị trường Châu Á- Châu Phi
09/02/2022
04
Tình hình thị trường Tunisia năm 2021
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
30/12/2021
05
Tình hình kinh tế-ngoại thương Senegal năm 2021
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
29/12/2021
06
Những điều cần biết về quy định nhập khẩu tại Senegal
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
29/03/2021
07
Giới thiệu Biểu thuế quan đối ngoại chung của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2020
08
Cẩm nang kinh doanh với thị trường Algeria 2019
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
10/05/2019