| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Israel
16/03/2023
2
Thương vụ Việt Nam tại Israel
30/11/2022
3
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
01/06/2020
4
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
01/04/2020