| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
11/03/2020
2
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
21/02/2020
3
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
09/12/2013