| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
18/02/2014
2
Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á
25/11/2013
3
Thương vụ Việt Nam tại Romania
04/11/2013