| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương
Mời tham dự Phiên tư vấn thị trường Bờ Biển Ngà 8/9
Cơ hội giao thương - 27/08/2021
Trong bối cảnh dịch Covid 19 gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa, thực hiện chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Công Thương, Vụ Thị trường châu Á- châu Phi về công tác xúc tiến thương mại và hỗtrợ doanh ...
{title}
Tin khác
  • Mời tham dự Phiên tư vấn thị trường Bờ Biển Ngà 8/9
    Cơ hội giao thương - 27/08/2021
    Trong bối cảnh dịch Covid 19 gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa, thực hiện chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Công Thương, Vụ Thị trường châu Á- châu Phi về công tác xúc tiến thương mại và hỗtrợ doanh ...
Sự kiện
Hội chợ London Muslim Shopping Festival 2024
24/02/2024 9:00
Hội chợ London Muslim Shopping Festival 2024
Hội chợ triển lãm
Excel London
Đơn vị tổ chức: London