| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Hội chợ triển lãm
Mời tham dự Triển lãm quốc tế về đánh bắt và sản xuất thủy sản tại Algeria
Hội chợ triển lãm - 13/12/2023
Triển lãm quốc tế về đánh bắt và sản xuất thủy hải sản lần thứ 9 (SIPA 2024) sẽ được Phòng Đánh bắt và Nuôi trồng thủy sản Algeria tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 2 năm 2024 tại thành phố Oran, dưới sự bảo trợ tối cao ...
{title}
Tin khác
Sự kiện
Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
22/05/2024 9:00
Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
Hội chợ triển lãm
BST-Rinken⁄Scaniarinken, Genetaleden 1, 151 59 Södertälje, Thụy Điển
Đơn vị tổ chức: Sweden