(08/11/2018)

Xuất nhập khẩu Việt Nam-Senegal 6 tháng đầu năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Algeria cung cấp thông tin về kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Senegal 6 tháng đầu năm 2018 để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.
Xuất nhập khẩu Việt Nam-Senegal 6 tháng đầu năm 2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết  tại file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria