(14/11/2012)

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2012

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 đạt 20,49 tỷ USD, tăng 9% so với tháng 9, trong đó xuất khẩu đạt 10,32 tỷ USD, tăng 8,9% và nhập khẩu là 10,17 tỷ USD, tăng 9,2%.

 

Tính đến hết tháng 10/2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt 187,54 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó xuất khẩu là 93,80 tỷ USD, tăng 18,9% và nhập khẩu là 93,74 tỷ USD, tăng 6,7%.

Cán cân thương mại hàng hoá trong tháng 10 tiếp tục thặng dư 5 tháng liên tiếp với 156 triệu USD, đưa cán cân thương mại cả nước đến hết tháng 10/2012 thặng dư 64 triệu USD (10 tháng /2011 thâm hụt 8,92 tỷ USD).

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Hải quan Việt Nam