(15/12/2017)

Xuất nhập khẩu của Việt Nam với Malaysia 11 tháng năm 2017

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia tháng 11 năm 2017 đạt 888,439triệu USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 318,802 triệu USD, giảm 8,1% so với tháng 11/2016 và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia đạt 569,637 triệu USD, tăng 22,6% so với tháng 11/2016.
Xuất nhập khẩu của Việt Nam với Malaysia 11 tháng năm 2017

Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,154 tỷ USD, tăng 21,02% so với cùng kỳ năm 2016 (7,564 tỷ USD), trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt 3,915 tỷ USD, tăng 31,15% so với cùng kỳ 2016 và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia đạt 5,238 tỷ USD, tăng 14,39% so với cùng kỳ 2016.

Có 9 nhóm ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu đô la gồm: 1. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1074 triệu USD; 2. Điện thoại và linh kiện đạt 558,694 triệu USD; 3. Sắt thép đạt 216,301 triệu USD; 4. Dầu thô đạt 209,832 triệu USD; 5. Gạo đạt 198,287 triệu USD; 6. Máy móc, thiết bị, dụng cụ đạt 179,416 triệu đô; 7. Kính và hàng thủy tinh đạt 177,952 triệu đô; 8. Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 145 triệu đô; 9. Cao su đạt 104,930 triệu đô.

Có 9 nhóm ngành hàng đạt kim ngạch nhập khẩu lớn gồm: 1. Xăng dầu các loại đạt 1088,542 triệu đô; 2. Máy tính, thiết bị điện tử, phụ tùng, linh kiện đạt 1014,600 triệu đô; 3. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 589,823 triệu đô; 4. Dầu mỡ động thực vật đạt 423,354 triệu đô; 5. Chất dẻo nguyên liệu đạt 229,634 triệu đô; 6. Kim loại thường khác đạt 200,289 triệu đô; 7. Hàng điện gia dụng và linh kiện đạt 184,783 triệu đô; 8. Sản phẩm hóa chất đạt 177,481 triệu đô; 9. Hóa chất đạt 165,696 triệu đô.  

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia