(12/07/2018)

Xuất khẩu tiêu vào Pháp giảm mạnh

Năm 2017, Pháp nhập khẩu 10,800 tấn tiêu bao gồm 8,150 tấn tiêu nguyên hạt và 2,650 tấn tiêu xay, giảm 6% so với mức nhập khẩu 11,500 tấn tiêu của năm trước.
Xuất khẩu tiêu vào Pháp giảm mạnh

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Việt Nam và Brazil là những nước cung cấp chính cho Pháp năm 2017, chiếm 47% (Việt Nam 24% và Brazil 23%). Những nước cung cấp khác của Pháp là Indonesia (17%). Đức cũng là nhà cung cấp một lượng lớn hạt tiêu cho Pháp (13%), chủ yếu là tiêu xay.

 

Trong năm 2018, Pháp được dự báo sẽ nhập khẩu bằng hoặc ít hạt tiêu hơn so với trước đó do giá biên tăng trong 4 tháng đầu năm 2018. Trong khoảng thời gian từ tháng 1-4/2018, Pháp đã nhập khẩu 3,780 tấn (Gồm 2,810 tấn tiêu nguyên hạt và 970 tấn tiêu xay). Tăng nhẹ 7% so với mức 3,520 tấn tiêu trong cùng kỳ năm trước.

 

Trong 4 tháng đầu năm, Brazil vươn lên thành nhà cung cấp chính của Pháp, chiếm tới 45% tổng lượng tiêu nhập khẩu vào Pháp. Việt Nam chỉ chiếm 13% thị phần, tương đương với Đức.

 

NHẬP KHẨU TIÊU CỦA PHÁP TRONG NHỮNG NĂM QUA

Đơn vị: Tấn

Tháng 2016 2017 2018
Tháng 1 863 780 888
Tháng 2 1026 1062 695
Tháng 3 893 966 1324
Tháng 4 973 713 876
Tháng 5 1206 952  
Tháng 6 876 951  
Tháng 7 1297 794  
Tháng 8 1063 1126  
Tháng 9 980 923  
Tháng 10 649 820  
Tháng 11 687 971  
Tháng 12 995 737  
Tháng 1-4 3755 3521 3783
12 tháng 11508 10795  

Tieu

 

Tổng hợp