(12/10/2017)

Xuất khẩu thép thành phẩm Ấn Độ tăng 64 % trong tháng 7, nhập khẩu cũng tăng mạnh

Xuất khẩu thép thành phẩm đạt 770 nghìn tấn trong tháng 7 tăng 64,2% so với 469 nghìn tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại mhập khẩu thép thành phẩm đạt 798 nghìn tấn tăng 42,2% so với 561 nghìn tấn của tháng 7 năm ngoái. Ấn Độ là nước nhập khẩu ròng thép thành phẩm trong tháng 7, tuy nhiên, tính lũy kế từ đầu năm tài chính, Ấn Độ vẫn xuất khẩu ròng.

Tính từ tháng 4-7 năm 2017, xuất khẩu thép thành phẩm tăng 65,5% đạt 2,80 triệu tấn so với 1,69 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Cũng trong khoảng thời gian này, nhập khẩu thép thành phẩm đạt 2,50 triệu tấn tăng 4,7% so với 2,40 triệu tấn cùng kỳ.

Tiêu thụ thép thành phẩm trong tháng 7 đạt 6,91 triệu tấn năm 2017 tăng 3,7% so với 6,66 triệu tấn của tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, tổng mức tiêu thụ đã giảm 4,2% so với mức 7,21 triệu tấn trong tháng 6 năm 2017.

Tính lũy kế từ tháng 4, tổng lượng thép thành phẩm tiêu thụ tại Ấn Độ tăng 4,4% lên 27,91 triệu tấn so với 26,73 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ là nước sản xuất thép thô lớn thứ 3 Thế giới sau Trung Quốc và Nhật Bản, dự kiến đến năm 2030 Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản để trở thành nước sản xuất thép lớn thứ 2 Thế giới.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ