(24/05/2011)

Xuất khẩu sang Thụy Điển – Tài liệu hướng dẫn dành cho các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển.

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển xin gửi đến Doanh nghiệp Việt Nam tài liệu về ‘Xuất khẩu sang Thụy Điển – Tài liệu hướng dẫn dành cho các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển’ do Phòng Thương mại Thụy Điển cung cấp.

Tài liệu Xuất khẩu sang Thụy Điển – Tài liệu hướng dẫn dành cho các nhà xuất khẩu từ các nước đang phát triển (Exporting to Sweden – A Guide for Exporters from Developing Countries) giới thiệu tổng quan về thị trường Thụy Điển, cách thức tiếp cận đối tác, thuế quan, quy tắc xuất xứ, quy định pháp lý, quy định của thị trường, giá xuất khẩu và giá bán lẻ và một số thông tin hữu ích khác.

Xem tại file đính kèm.


Thương Vụ Việt Nam tại Thụy Điển