(30/06/2014)

Xuất khẩu sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao của I-xra-en

Xuất khẩu là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế của I-xra-en, là nước có trình độ phát triển cao, tỉ trọng ngành dịch vụ trong tổng GDP chiếm đa số, nhưng ngành công nghiệp là chỗ dựa vững chắc cho nền kinh tế khi tạo ra nhiều công ăn, việc làm có ý nghĩa như hàn thử biểu, thể hiện sức sống bền vững của một nền kinh tế.

Dựa vào phân loại các ngành sản xuất, hàng năm, Cục Thống kê trung ương I-xra-en đều thực hiện báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu theo mức độ tập trung công nghệ. Đối với I-xra-en, một điều rất đáng chú ý là, tỉ trọng các mặt hàng có độ tập trung công nghệ cao và trung bình cao luôn ở mức cao và tăng trưởng rất ổn định.

 Biểu: Tỉ trọng xuất khẩu sản phẩm có độ tập trung công nghệ cao

 tin 27.6

Nguồn: Cục Thống kê trung ương I-xra-en

Với khả năng xuất khẩu các sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao, nền kinh tế I-xra-en được xây dựng trên một nền tảng rất bền vững, ít sử dụng tài nguyên thiên nhiên và các nguyên nhiên liệu hóa thạch khác, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cao và ít có đối thủ cạnh tranh. Do đó, I-xra-en luôn được các tổ chức như IMF, WEF, OECD đánh giá cao trong các bảng xếp hạng hàng năm. Những năm gần đây, tuy kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, I-xra-en vẫn là quốc gia chịu ít ảnh hưởng nhất.

Lê Hồng Quang

Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á