(11/10/2017)

Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng đầu năm 2017

Theo số liệu của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, trong 7 tháng đầu năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ nhập 2.282 tấn hạt điều thô, đạt kim ngạch 7,5 triệu USD, giảm tới 19,8% về lượng và 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016
Xuất khẩu hạt điều của Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng đầu năm 2017

Trong đó, lượng hàng nhập khẩu từ Việt Nam chỉ là 369 tấn, đạt kim ngạch 3,2 triệu USD, tăng tới 5,2% về lượng và tăng 27,87%.

Điểm đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ và trở thành nước xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Thổ Nhĩ Kỳ có đặt điểm tích ăn các loại hạt như hạt hạnh nhân, hạt phỉ, hạt điều… tuy nhiên việc phân phối, bán lẻ tại Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi phải xây dựng thương hiệu mạnh và hệ thống phân phối, trong khi các doanh nghiệp bán điều của ta chỉ bán điều nguyên liệu cho các doanh nghiệp đã có thương hiệu mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ như Tadim, Peymen… hoặc bán cho các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối vào hệ thống bán lẻ và các chợ truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhập khẩu hạt điều vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng đầu năm 2017

STT

Tên nước

7 tháng đầu năm 2017

Tăng trưởng

Tỷ trọng

Lượng (kg)

Trị giá (USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Lượng (%)

Trị giá (%)

1

Việt Nam

369.070

3.212.872

5,12

27,87

16,17

42,90

2

Ấn Độ

991.862

3.096.475

-1,97

-27,37

43,45

41,35

3

Mô dăm bích

48.106

145.071

52,189,13

636,85

2,11

1,94

4

UAE

1.325

28.356

616,22

801,62

0,06

0,38

5

Buốc-ki-na Pha-sô

115

24.375

 

 

0,01

0,33

6

Trung Quốc

378

809

-98,52

-99,93

0,02

0,01

7

Sê-nê-gan

11

749

 

 

0,00

0,01

8

I-ran

25

535

-99,91

-99,89

0,00

0,01

 

Tổng cộng

2.282.938

7.488.856

-19,80

-15,09

 

 

(Nguồn: Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ-TUIK)

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ