(14/03/2019)

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nam Phi có xu hướng giảm về kim ngạch ở nhiều mặt hàng

Những năm gần đây, theo ITC Việt Nam chủ yếu xuất siêu sang Nam Phi.
Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nam Phi có xu hướng giảm về kim ngạch ở nhiều mặt hàng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tuy nhiên năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi giảm hơn so với những năm trước, ứng với 908,06 triệu USD.

 

1403

 

Theo Hải quan Việt Nam, tháng 2 năm 2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Nam Phi đạt 50,41 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 2 tháng đạt 111,56 triệu USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhiều mặt hàng giảm về kim ngạch.

 

Điện thoại các loại và linh kiện hiện đang đứng kim ngạch xuất khẩu, với kim ngạch 2 tháng năm 2019 đạt 45,78 triệu USD, chiếm 41,04% tổng kim ngạch xuất khẩu. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 61,06% so với 2 tháng năm 2018, với kim ngạch 16,66 triệu USD. Giày dép các loại đứng thứ 3 về kim ngạch, đạt 13,96 triệu USD, tăng 11,55% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

140301

 

 

So với cùng kỳ năm 2018, nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Nam Phi giảm về kim ngạch, như điện thoại các loại và linh kiện (-18,58%, ứng với 45,78 triệu USD), máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác (-24,4%, ứng với 4,68 triệu USD), cà phê (-62,67%, ứng với 1,39 triệu USD). Ở chiều ngược lại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (+61,06%, ứng với 16,66 triệu USD), giày dép các loại (+11,55%, ứng với 13,96 triệu USD là hai mặt hàng có kim ngạch trên 10 triệu USD tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Số liệu chi tiết về kim ngạch các mặt hàng xuất khẩu sang Nam Phi tháng 2 và 2 tháng năm 2019, doanh nghiệp xem tại file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp