(07/11/2018)

Xuất khẩu hàng hóa sang Philippines quý III năm 2018 tăng 18,36% so với cùng kỳ

Philippines là một nước công nghiệp mới và cũng là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh ở Đông Nam Á. Quốc gia này có dân số 107,67 triệu người, mức thu nhập bình quân đầu người 4,7 nghìn USD/người/năm, tạo điều kiện hơn cho việc tiêu dùng hóa hóa tại đây.
Xuất khẩu hàng hóa sang Philippines quý III năm 2018 tăng 18,36% so với cùng kỳ

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Đối với quốc gia này, Việt Nam chủ yếu xuất siêu. Trong quý III giai đoạn 2014-2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines tăng trưởng 8,26%/năm.

 

0711

 

Tính đến hết tháng 9 năm 2018, mặt hàng gạo vẫn là mặt hàng chủ lực của Việt Nam tại thị trường Philippines và nhất là có ảnh hưởng rất lớn tới tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang Philippines và có ảnh hưởng lớn tới cán cân thương mại giữa hai nước, với kim ngạch quý III năm 2018 đạt 298,45 triệu USD, tăng 51,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Điện thoại các loại và linh kiện đứng thứ 2 về kim ngạch, với 288,65 triệu USD, giảm 8,86%. Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác tăng 26,25% so với quý III năm 2017, ứng với 259,83 triệu USD.

07111

 

Nhìn chung, có nhiều mặt hàng có tốc độ tăng trưởng so với quý III năm 2017, có mức tăng trưởng cao góp phần vào tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Philippines gồm: kim loại thường khác và sản phẩm (tăng 3 lần kim ngạch, ứng với 46,62 triệu USD), gạo tăng 51,93%, cà phê (tăng 50,27%, ứng với 120,19 triệu USD), Clanhke và xi măng (tăng 42,48%, ứng với 218,35 triệu USD), máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác (tăng 26,25%, ứng với 259,83 triệu USD).

Riêng tháng 9 năm 2018, kim ngạch tăng hơn 100 nghìn USD, tương ứng với 251,72 triệu USD, do nhiều mặt hàng có sự tăng trưởng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, như clanhke và xi măng tăng 2 lần kim ngạch, ứng với 28,49 triệu USD, cà phê tăng 2 lần kim ngạch, ứng với 12,41 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng 32,16% về kim ngạch, ứng với 32,41 triệu USD.

Số liệu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Philippines tháng 9 và 9 tháng năm 2018, doanh nghiệp xem tại file đính kèm.

Nguồn số liệu: HQVN

Tải file đính kèm
1 file
Tổng hợp