(27/07/2012)

Xuất khẩu hàng dệt gia dụng của Băng-la-đét năm 2011/2012

Theo thống kê của Cục xúc tiến xuất khẩu Băng-la-đét, trong năm tài chính 2011/2012, nước này thu về 906,07 triệu đô-la Mỹ từ hoạt động xuất khẩu các mặt hàng dệt gia dụng như ga trải giường, rèm cửa nhà bếp, màn, đệm và vải bọc đồ gỗ, v.v.

 

Trong năm tài chính 2011/2012, nước này đặt mục tiêu xuất khẩu hàng dệt gia dụng là 1,025 tỷ đô-la Mỹ. Do đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt gia dụng vẫn thấp hơn mục tiêu của cả năm tới hơn 11%. Sự tăng trưởng chậm xuất khẩu được lý giải bởi sự suy yếu nhu cầu trong nước và  các thị trường chính ở châu Âu và Mỹ trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.  

Nhóm hàng dệt gia dụng xuất khẩu của Băng-la-đét chiếm 4,75% kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may  và 3,73% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong năm tài chính 2011/2012.

Trong năm 2011/2012, xuất khẩu hàng dệt may của Băng-la-đét đạt 19,09 tỷ đô-la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng dệt thoi là 9,6 tỷ đô-la Mỹ và dệt kim là 9,486 tỷ đô-la Mỹ. Nhu cầu đối với sản phẩm hàng may mặc (mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Băng-la-đét) tại các thị trường Châu Âu và Mỹ giảm trong tình hình kinh tế suy yếu nên tổng xuất khẩu của cả năm tài chính 2011/2012 của nước này chỉ đạt 24,3 tỷ đô-la Mỹ, tăng 5,93% so với kim ngạch xuất khẩu của năm 2010/2011 và thấp hơn mục tiêu đề ra 8,5%.

Bùi Minh Phúc


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á