(11/01/2018)

Xuất khẩu gạo năm 2017 của Campuchia

Theo báo cáo của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia, năm 2017 do điều kiện thời tiết thuận lợi hơn năm 2016 nên diện tích gieo trồng lúa vụ mùa mưa đạt 2.657.768 ha tăng 6,45 % so với kế hoạch năm 2016 (năm 2016 gieo trồng 2.496.790 ha), đạt sản lượng là 4.072.408 tấn thóc, năng suất đạt 3,193 tấn/ha, dự kiến tổng sản lương thu hoạch lúa vụ mùa mưa là 8.486.213 tấn thóc.

Diện tích gieo trồng lúa vụ mùa khô năm 2017 – 2018 theo kế hoạch là 443.600 ha, mới gieo trồng được 170.805 ha đạt 34,44 % so với kế hoạch. Dự kiến sản lượng lúa thu hoạch vụ mùa khô đạt 1.416.414 triệu tấn thóc và đạt sản lượng lượng thực cả 2 vụ là 9,9 triệu tấn thóc, tăng 5,7 % so với năm 2016.

Hiện gạo của Campuchia đã xuất khẩu sang 63 nước và vùng lãnh thổ thuộc Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Mỹ La Tinh. với số lượng 635.679 tấn gạo (năm 2016 xuất khẩu được 542.144 tấn gạo) tăng 17,3 % so năm 2016, cụ thể xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đạt 199.857 tấn; Pháp 77.363 tấn; Ba Lan 44.023 tấn;  Malaysia 38.360 tấn; Banglades 31.470 tấn ; Anh 26.775 tấn ; Newzealand 27.175 tấn; Ga Bôn 24.677 tấn; Bỉ 20.060 tấn; Séc 17.330 tấn….

Trong đó nếu tính theo khu vực thì: Số lượng gạo xuất sang 26 nước của EU 276.805 tấn, chiếm 43,54 %; các nước  4 ASEAN ( Malaysia, Brunei, Singapore và Việt Nam) là 51.325 tấn chiếm 8,07 %, trong đó xuất khẩu gạo chính ngạch sang Việt Nam được 3.720 tấn, chiếm 0,59 % trong tổng số; còn lại 33 nước khác là 307.549 tấn chiếm 48,39 %.Tham gia xuất khẩu gạo của Campuchia có 84 Công ty, trong đó 5 Công ty xuất khẩu nhiều nhất là:  Công ty CRISTAL RICE xuất khẩu 71.158 tấn, chiếm 11,26 %; Thứ hai là Công ty BaiTang (Kampuchea) Co., Ltd được 62.319 tấn, chiếm 9,8 %; thứ ba là Công ty City Rice Import – Export  Ltd xuất được 51.954 tấn, chiếm 8,17 %; thứ tư là công  ty Apsara Rice (Cambodia) Co., Ltd xuất được 50.002 chiếm 7,87 %; thứ năm là Công ty Khmer Foods Group Co., Ltd xuất khẩu được 43.026 tấn, chiếm 6,77 % trong tổng số.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia