(10/05/2019)

Xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 4 tháng đầu năm 2019

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Senegal 4 tháng đầu năm 2019 để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

 

Tên mặt hàng

Số lượng (tấn)

Giá trị (USD)

1

Hạt tiêu

1.360

3.129.443

2

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

 

1.049.537

3

Hàng dệt, may

 

878.500

4

Hàng thủy sản

 

446.384

5

Gạo

591

300.025

6

Phương tiện vận tải và phụ tùng

 

141.033

7

Hàng hóa khác

 

1.768.044

 

Tổng cộng

 

7.964.636

 

Nguồn : Tổng Cục hải quan Việt Nam

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria