(17/01/2018)

Xuất khẩu của Việt Nam sang An-giê-ri tăng 3,5% năm 2017

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2017, kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang An-giê-ri đạt 280,86 triệu USD, tăng 3,5% so với năm 2016.

Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: cà phê đạt 53.418 tấn, kim ngạch đạt 114,98 triệu USD, giảm 16% về lượng và tăng 2% về giá trị ; điện thoại và linh kiện đạt 62,06 triệu USD, giảm 19%; gạo đạt 43.575 tấn, kim ngạch 17,32 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 12% về giá trị.

An-giê-ri hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Phi sau Nam Phi và Ai Cập.

                                                                                                                                                                                                                                 Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria