(11/10/2017)

Xuất khẩu cơm dừa của Việt Nam vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng đầu năm 2017

Theo số liệu của Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK), trong 7 tháng đầu năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ nhập khẩu một lượng hàng không đáng kể của Việt Nam

Nhập khẩu cơm dừa vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng đầu năm 2017

STT

Tên nước

7 tháng đầu năm 2017

Tăng trưởng

Tỷ trọng

Lượng (kg)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Lượng (%)

Trị giá (%)

1

Phi-líp-pin

2,693,780

8,782,595

-6.08

17.00

30.62

55.97

2

In-đô-nê-xi-a

162,803

3,828,952

138.84

49.72

1.85

24.40

3

Ma-lay-xi-a

7,391

1,713,288

1,176.51

248.67

0.08

10.92

4

Sờ-ri Lan-ca

41,500

457,330

1,376.34

-26.37

0.47

2.91

5

Việt Nam

152

113,662

46.15

-10.79

0.00

0.72

6

Thái Lan

14,310

112,029

-82.20

-67.23

0.16

0.71

7

Ấn Độ

100

57,453

284.62

1,311.97

0.00

0.37

8

Buốc-ki-na Pha-sô

695

1,282

-64.25

-64.12

0.01

0.01

9

Xin-ga-po

245

245

-96.46

-99.64

0.00

0.00

 

Tổng cộng

8,796,408

15,691,856

13.10

25.66

 

 

(Nguồn: Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ-TUIK)

Trong 7 tháng đầu năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nhập khẩu tới 8,7 nghìn tấn cơm dừa, đạt kim ngạch 15,6 triệu USD, tăng 13,1% về lượng và tăng 25,66% về giá trị. Nguồn nhập khẩu chính của nước này vẫn là Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-xi-a và Sờ-ri-lan-ka. Đặc biệt, lượng hàng từ Ma-lai-xi-a đã tăng mạnh do nước này đã có FTA với Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra lợi thế cạnh tranh do thuế nhập khẩu thấp hơn các nước cạnh tranh khác và đã chiếm chiếm tới hơn 10% thị phần về giá trị trong khi năm trước còn chiếm thị phần thấp hơn của Việt Nam. 

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ