(09/10/2019)

Xuất khẩu cao su tự nhiên vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng 2019

Tính đến hết tháng 7 năm 2019, nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng cao su tự nhiên (mã HS 4001) của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sút so với cùng kỳ năm 2018, giảm 10,89% đạt 176,9 triệu USD về kim ngạch nhập khẩu.
Xuất khẩu cao su tự nhiên vào Thổ Nhĩ Kỳ 7 tháng 2019

Thị phần nhập khẩu đối với mặt hàng trong 7 tháng năm nay vẫn không có nhiều sai lệch với năm trước, In-đô-nê-xi-a vẫn là quốc gia nắm vững vị trí dẫn đầu với 38,2% thị phần xuất khẩu vào Thổ trong 7 tháng năm 2019, kim ngạch nhập khẩu từ nước này đạt 67,6 triệu USD giảm 27,06%. Tiếp đó, Thái Lan vẫn giữ top 2 với 62,85 triệu USD chiếm 35,5% thị phần tăng 14,54% so với cùng kỳ 2018.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ