(11/03/2009)

Xu hướng tiêu dùng trên thị trường tại Hàn Quốc

Sự tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét, đã và đang tạo ra sự thay đổi trong lối sống và tư duy tiêu dùng của người dân Hàn Quốc. Cơ quan Thống kê Hàn Quốc có đưa ra một nhận định về khuynh hướng tiêu dùng trong thời gian tới như sau:

 


Thương Vụ Việt Nam tại Hàn Quốc