(22/05/2020)

Wellnow Int'l Inc Đài Loan tìm mua bưởi đóng lon

Doanh nghiệp Wellnow International Inc. (Đài Loan) liên hệ với Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp cung ứng bưởi đóng lon để nhập khẩu về Đài Loan.
Wellnow Int'l Inc Đài Loan tìm mua bưởi đóng lon

(Hình mẫu do Wellnow International Inc.cung cấp)

 

Theo đó, sản phẩm bưởi đóng lon mà đối tác cần nhập khẩu có thông tin và yêu cầu như sau:

- Tên sản phẩm : Bưởi đóng lon đóng trong gói lớn dùng cho sản xuất công nghiệp với thành phần là bưởi và nước đường (tiếng Anh: Canned Pomelo in Syrup  in bulk pack size for industry use; ingredients: pomelo, water sugar ). 

-  Mã HS: 2008.30.00.00-2

- Quy cách đóng gói: 10-20 K/ can (first choice, if available)

- Nguồn gốc: Việt Nam (origin Vietnam)

 

Doanh nghiệp Việt Nam có thể cung ứng mặt hàng trên xin liên hệ:

Ms. Judy Lin

Wellnow International Inc.

唯農國際有限公司

Add: 70047台南市中西區大埔街95-1號

TEL : +886.6-215 2267

FAX: +886.6-2603711

 

hoặc 

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Vietnam Economic Cultural Office in Taipei - Comercial Division

Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.

Tel: +886 -2- 25036840

Fax: +886 -2- 25036842

Email: tw@moit.gov.vn

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc