(11/01/2019)

Việt Nam là đối tác xuất khẩu hạt điều chính vào Đài Loan

Theo thống kê của Cơ quan quản lý ngoại thương Đài Loan (BOFT), giai đoạn 2016~10.2018, Việt Nam là đối tác xuất khẩu hạt điều đã bóc vỏ (mã HS HS0801.32 Shelled) lớn nhất vào đảo này.
Việt Nam là đối tác xuất khẩu hạt điều chính vào Đài Loan

(Một sản phẩm hạt điều của Việt Nam được bán online tại Đài Loan)

 

Theo đó, trong giai đoạn 2016~10.2018, mỗi năm Đài Loan nhập khẩu khoảng trên 2 nghìn tấn hạt điều đã bóc vỏ, với kim ngạch đạt trên 16 triệu USD.

Thống kê tình hình nhập khẩu điều đã bóc vỏ của Đài Loan giai đoạn 2016~10.2018

Năm

Lượng (tấn)

Tăng trưởng (%)

Kim ngạch (triệu USD)

Tăng trưởng (%)

2016

2469

-

17,1

-

2017

2026

-17,9

16,7

-2,0

10 tháng 2018

2035

26,9

18,0

37,0

Nguồn: BOFT

 

Trong đó, lượng điều đã bóc vỏ Đài Loan nhập từ Việt Nam chiếm trung bình khoảng gần 90% tổng lượng nhập khẩu hạt điều của Đài Loan trong giai đoạn vừa qua. Lượng còn lại chủ yếu được nhập khẩu từ Indonesia.

 

Thống kê tình hình nhập khẩu hạt điều đã bóc vỏ của Đài Loan từ Việt Nam giai đoạn 2016~10.2018

Năm

Lượng (tấn)

Tăng trưởng (%)

Kim ngạch (triệu USD)

Tăng trưởng (%)

2016

2182

-

15,1

-

2017

1939

-11,1

16,1

6,7

10 tháng 2018

1790

16,9

15,8

25,5

 Nguồn: BOFT

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi