(09/10/2018)

Việt Nam đứng đầu về thị phần xuất khẩu hạt điều đã bóc vỏ tại Canada

Năm 2017, Canada đứng thứ 7 về nhập khẩu hạt điều tuơi hoặc khô, đã bóc vỏ (mã HS 080132), với 11,95 nghìn tấn, ứng với 119,96 triệu USD, tăng 14% so với năm 2016.
Việt Nam đứng đầu về thị phần xuất khẩu hạt điều đã bóc vỏ tại Canada

Trong đó, Việt Nam, Brazil, Ấn Độ là 3 nước xuất khẩu chính mặt hàng này năm 2017 với thị phần lần lượt là 76,5% và 9,2% và 6%. Ngoài ra còn có Ghana và Hoa Kỳ nằm trong những nước xuất khẩu chính tại Canada.

 

0910

 

Quý II giai đoạn 2014-2018, kim ngạch xuất khẩu hạt điều có vỏ của Việt Nam không ổn định, trung bình trên 16 triệu USD, cao nhất là quý II năm 2016 với kim ngạch 21,55 triệu USD, tăng 3193% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này của Canada tăng lên. Riêng quý II năm 2018, kim ngạch này đạt 20,38 triệu USD, chiếm 7,62% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng của Canada.

 

09101

Nguồn số liệu: ITC

Tổng hợp