(19/05/2009)

Việc cấp Giấy chứng nhận sản phẩm được lưu thông hợp pháp (CFS) tại Bỉ

Certificat de Vente Libre (CFS trong tiếng Anh) được thực hiện ở Bỉ phù hợp với Nghị định số 98/79/EC của EU, áp dụng cho các nước thành viên EU.

Theo yêu cầu của doanh nghiệp, Bộ Y tế Liên bang của Bỉ (Service public fédéral Santé, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement) có thể cấp CFS. Trong Bộ Y tế, việc cấp CFS được chia theo thẩm quyền của từng Vụ (Direction) với các sản phẩm tương đối khác nhau: dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và đồ tiêu dùng khác.

Thủ tục cấp CFS của Bỉ khá đơn giản: Doanh nghiệp có yêu cầu cấp CFS để hàng hóa vào được một thị trường nước ngoài phải gửi yêu cầu cho Vụ thích hợp và sẽ được một thanh tra của đơn vị cấp CFS xuống kiểm tra. Nếu quá trình kiểm tra cho thấy hàng hóa và các chừng từ phù hợp với tiêu chuẩn thì sẽ được cấp CFS.

Trong thực tế, ngoài các cơ quan có thẩm quyền của chính quyền liên bang Bỉ, doanh nghiệp Bỉ cũng có thể xin các cơ quan có thẩm quyền của các nước EU khác cấp CFS cho hàng hóa của mình. Việc này cũng phù hợp với các luật lệ của EU cũng như của Bỉ và được chấp nhận tại nhiều thị trường có đòi hỏi về CFS.


Thương Vụ Việt Nam tại Bỉ và EU