(19/08/2020)

Vài nét về tự nhiên kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc

Để các hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam có thông tin, khái niệm cơ bản trước khi liên hệ hợp tác, kinh doanh cụ thể với thị trường Quảng Đông Trung Quốc, Thương vụ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu tổng hợp một số thông tin về tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cung cấp để bạn đọc tham khảo.

Chi tiết xin xem file kèm theo.

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc