(12/03/2021)

Ứng dụng Viet-Aus trade của Thương vụ Việt Nam tại Úc

Ứng dụng Viet-Aus trade cung cấp các cơ hội giao thương của Thương vụ Việt Nam tại Úc

Link tải:

+ Điện thoại Iphone :  https://apps.apple.com/vn/app/viet-aus-trade/id1512322287

+ Điện thoại Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vntrade.vntoapp

(Mục: Marketplace/Cơ hội giao thương)

Thương vụ Việt Nam tại Úc