(23/07/2008)

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

- Centre pour le développment de l’entreprise (CDE)

Địa chỉ: 52, av.hermann Debroux  

             B- 1160 BRUXELLES, BELGIUM

Tel:  (00322) 6791811

Fax: (00322) 6752603

Email:    dpo@cdi.be                  

Website: http://www.cde.ws                   

Dịch vụ:  J09-RQ


Cục Xúc tiến thương mại