(21/04/2017)

Triển lãm về xây dựng lần thứ 2 tại I-rắc

Theo thông báo của Đại sứ quán I-rắc tại Hà Nội, Triển lãm I-rắc về xây dựng và tái thiết các khu vực đã được giải phóng hậu khủng bố sẽ diễn ra từ ngày 15 – 17/5/2017 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Erbil.

Các doanh nghiệp muốn biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham dự đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức:

Email: info@bg-iq.net; eng.shahal2016@gmail.com

Di động: +964 7712782919/ 7905984770/ 7708885609

Hoặc:

Đại sứ quán I-rắc tại Hà Nội

Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3942 4141

Fax:           04 3942 4055

E-mail : iraqembhn@gmail.com

Phạm Xuân Trang

Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á