(07/08/2018)

Triển lãm Tokyo Gift Show 2018

Triển lãm Tokyo International Gift Show là triển lãm lớn nhất chuyên ngành Lifestyle và Gift tại Nhật Bản được cả thế giới biết đến. Triển lãm Gift Show lần thứ 86 lần này là dịp tốt và duy nhất để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tại Nhật Bản, tiếp xúc và giao thương với những khách hàng tiềm năng.
Triển lãm Tokyo Gift Show 2018

Có hai doanh nghiệp đến từ Việt Nam và năm công ty của Việt Nam có đại diện tại Nhật Bản tham gia Triển lãm này. Các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam có quan tâm đề nghị liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản để biết thêm thông tin chi tiết.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản: 50-11 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062

Email: jp@moit.gov.vn

Tel. +81-3466-3315

hoặc anh Minh: +81 90-6317-6868

 

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản