(08/11/2018)

Triển lãm Thương hiệu quốc tế 2018

Triển lãm Thương hiệu Quốc tế Malaysia- Malaysia International Branding Showcase 2018 (MIBS 2018)

Triển lãm thương hiệu quốc tế Malaysia 2018 (MIBS 2018) được giới thiệu bởi ES Event Management Sdn. Bhd. Với sự hỗ trợ bởi các hiệp hội hữu nghị, chịu trách nhiệm cho 50.000 thành viên ở Malaysia cũng như được sự chấp thuận của Cơ quan Phát triển Ngoại thương Malaysia (MATRADE). Đây là cuộc triển lãm quốc tế hàng năm do ES Event Management Sdn Bhd tổ chức và sẽ là một cơ hội VÀNG cho tất cả các nhà sản xuất và thương nhân tận dụng tối đa để phát triển nhận diện Thương hiệu mạnh đối với người tiêu dùng.

Thời gian: 13-16 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Trung tâm Thương mại Thế giới Putra (PWTC), Kuala Lumpur, Malaysia.

Tham khảo thông tin trên: http://mibs.com.my/

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia