(11/10/2017)

Triển lãm Thiết bị và Công nghệ nông nghiệp

Triển lãm về Thiết bị và Công nghệ nông nghiệp–Malaysia ArgiTech 2017

Ngày: 7-10/12/2017

Địa điểm: Putra World Trade Centre (PWTC), Kuala Lumpur

Triển lãm về Thiết bị và Công nghệ nông nghiệp của Malaysia- MATEX (Malaysia Agriculture Technology and Equipment Exhibition) là triển lãm thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp toàn diện nhất. Triển lãm này tạo nền tảng cho việc kết nối, trao đổi thông tin cũng như học hỏi lẫn nhau thông qua việc trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới nhất tới tất cả các đối tác quan tâm. Thành công của triển lãm này đã được ghi nhận trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2015, MATEX đã thu hút thành công hơn 3.000 đối tác ngành công nghiệp bao gồm cả các chủ trang trại và nông dân từ các tiểu bang khác nhau trên bán đảo Malaysia.

Website: http://www.malaysiamatex.com.my/

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia