(15/05/2009)

Trích "Báo cáo kinh tế Việt Nam 2008"

Ngày 13/5/2008 Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương đã công bố "Báo cáo kinh tế Việt Nam 2008". Xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương