(19/04/2019)

Trao đổi thương mại Việt Nam-Gambia năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu chi tiết kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Gambia năm 2018 để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết tại file đính kèm.

Hoàng Đức Nhuận

Thương Vụ Việt Nam tại Algeria